Problemen met motoriek en in het bijzonder met stappen (gang) lijken meer dan gemiddeld voor te komen bij mensen met Tubereuze Sclerose Complex. Daar wijzen alleszins de ervaring van pediatrisch neurologen en de verhalen van ouders van kinderen met TSC op. In Antwerpen wordt voor het eerst een onderzoek opgezet om de samenhang van motorische problemen en TSC te onderzoeken. 
Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA) gaat samen met de Universiteit Antwerpen (UA) onderzoeken welke problemen met gang (stappen) voorkomen bij kinderen met Tubereuze Sclerose Complex. 
Dit onderzoek zal helpen om waar nodig vroegtijdig in te grijpen.
 
We nodigen kinderen met Tubereuze Sclerose Complex, tussen 6 en 25 jaar oud, graag uit voor een ganganalyse in het kader van deze studie. Het kan helpen om gangproblemen tijdig op te sporen en zal de toekomstige standaardzorg voor kinderen met TSC te verbeteren. 

Interesse? Neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  
Zie ook de flyer onderaan dit artikel. 
 
Wie weet wordt deze motorische problematiek mede dankzij dit onderzoek in de toekomst toegevoegd aan de richtlijnen voor de opvolging van mensen met TSC. Ken je de internationale richtlijnen voor de diagnose, opvolging en de behandeling van Tubereuze Sclerose Complex?
De updates daarvan werden in 2021 gefinaliseerd en in 2022 gepubliceerd. Je vindt ze via deze link. Motorische problemen en in het bijzonder met het stappen, krijgen nog geen aandacht in deze richtlijnen. ook aan de richtlijnen toegevoegd als iets waar systematisch aandacht aan moet besteed worden bij de opvolging van kinderen met TSC.