TSC awareness

  • “Het moeilijkste aan de ziekte is de onzekerheid”

    Zara is een kleuter van bijna 5 jaar. De dokters stelden op haar tien maanden de diagnose TSC. Dat uit zich in een letsel op de hersenen, epilepsie, huidvlekjes en taalachterstand. Vermoedelijk heeft Zara ook ASS. Haar mama Hilal doet haar verhaal.

  • “Vier dagen tussen een gepassioneerde TSC-familie, dat geeft een enorme energiestoot”

    In juni trok be-TSC-voorzitter Eva Schoeters naar Toronto voor de internationale onderzoeksconferentie over TSC. Ze keerde terug met een bom aan energie, goede ideeën en herinneringen aan bijzondere ontmoetingen. Een verslag van een onvergetelijke ervaring.

  • P-glas steunt be-TSC

    Op een dag kreeg ik "out of the blue" telefoon van een sympathiek klinkende stem uit de Kempen. Dat ze een actie wilden ondernemen voor Tubereuze Sclerose Complex met hun bedrijf, P-glas. En of we dat zagen zitten...? Welja! En óf we dat zagen zitten! Een dikke twee maanden later, op 10 juni mocht ik voor be-TSC een cheque van 5270 € in ontvangst nemen. Bijeengebracht met klanten, familie en vrienden door het sympathieke glasbedrijf uit Tielen dat daarmee een hart onder de riem wilde steken bij goede vrienden met een dochtertje met TSC.