Het doel van Stichting Michelle is het wereldwijd bevorderen en het financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek naar Tubereuze Sclerose Complex. De stichting streeft haar doel na door middel van financiële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke bijeenkomsten en het geven van voorlichting. En dat doet ze al sinds haar oprichting in 1999. In het jaarverslag 2015 staat kort en krachtig de missie van de Stichting omschreven: "Een wereld zonder TSC". Dit jaar werden twee onderzoeksvoorstellen van Belgische artsen geselecteerd voor financiering. 

Stichting Michelle heeft in 2017 6 proposals mogen ontvangen. Het bestuur heeft besloten twee te financieren, elk voor € 30.000.

Het project van Prof. Anna Jansen, UZ Brussel, is gericht op het verder in kaart brengen van slaapproblemen en gerelateerde impact bij kinderen en volwassenen met TSC. Er is nog weinig wetenschappelijke kennis over de slaapproblemen bij TSC, alhoewel deze een groot klinisch probleem vormen. De slaapstructuur en kwaliteit zal bestudeerd worden in een internationale studie (België, Italië, Brazilië) met 30 kinderen en 30 volwassenen met TSC (zonder epilepsie). Dit zal gebeuren met behulp van diverse technieken (polysomnografie, antigrafie en EEG). De impact van slaapproblemen op het algemeen welbevinden zal onderzocht worden aan de hand van gesprekken met mensen met TSC en hun familieleden, en tevens met behulp van vragenlijsten en agenda’s. De resultaten van dit onderzoek zullen de kennis en behandeling rond slaapproblemen bij TSC verbeteren. 

Het project van Prof. Djalila Mekhali, UZ Leuven, is gericht op metabole aandoeningen bij TSC, om aanknopingspunten voor toekomstige therapieën te identificeren. De te toetsen hypothese is dat TSC-patiënten afwijkingen in hun suikermetabolisme en in het vet- en aminiozuurmetabolisme vertonen die de tumorvormende cellen gevoelig maken voor schommelingen in voedingsstoffen. Indien dat aangetoond wordt, kunnen de resultaten gebruikt worden om nieuwe medicijnen (of specifieke diëten) te ontwikkelen. Er is een uitgebreid team betrokken met onderzoekers uit Leuven, Groningen, Luik, Brussel en Rotterdam. 

be-TSC is bijzonder verheugd dat deze onderzoeksproposals van twee van haar medische adviseurs werden weerhouden.